Nhà thờ họ 2 mái 3 gian - 5 gian

   Kiến Trúc Dviet được biết đến với những mẫu thiết kế nhà thờ họ (từ đường) đẹp nổi bật. Và dưới đây là những mẫu thiết kế nhà thờ họ 3 gian 2 mái, mẫu thiết kế từ đường 3 gian 2 mái, mẫu thiết kế nhà thờ họ 5 gian 2 mái, mẫu thiết kế từ đường 5 gian 2 mái đẹp và ấn tượng nằm trong album hồ sơ thiết kế nhà thờ họ đẹp do Kiến Trúc Dviet thiết kế trên khắp 3 miền Bắc Trung Nam.

  • Thiết kế nhà thờ họ 3 gian 2 mái
  • Thiết kế nhà từ đường 3 gian 2 mái
  • Thiết kế nhà thờ họ 5 gian 2 mái
  • Thiết kế nhà từ đường 5 gian 2 mái

 

 

 

 

                                         

0986 971 699